Home Tin Chính Các hạn chế ăn uống trong nhà tại các nhà hàng, quán cà phê được nới lỏng. Khách sạn, quán rượu có thể sớm mở cửa trở lại.