Home Tin Chính Chính phủ Morrison đã đưa ra lời cảnh báo: Biên giới có khả năng đóng cửa đến năm 2021