Home Đời Sống Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada khẳng định: Người ngoài hành tinh đã hiện diện ở trái đất hàng nghìn năm trước