Home Tin Chính Gần 1000 học sinh đã được cảnh báo phải theo dõi chặt chẽ các triệu chứng COVID-19