Home Tin Chính Nam Úc đã áp dụng lại một số hạn chế COVID-19 để đối phó với một đợt bùng phát mới