Home Tin Chính Nam Úc sẽ bắt đầu mở lại từ thứ Hai, ngày 11 tháng Năm.