Home Đời Sống Nhật Bản công bố kế hoạch nghiên cứu thế hệ mạng không dây 6G