Home Đời Sống Sinh ra với sứ mệnh kết nối mọi người, nhưng hóa ra Facebook lại làm người dùng cô đơn hơn