Home Đời Sống Sự khác biệt giữa ba lỗ cực trong vũ trụ: lỗ đen đã được phát hiện, vậy lỗ trắng và lỗ sâu ở đâu?