Home Tin Chính TẠI SAO CHÚNG TA LẠI TỰ TỪ BỎ CHỦ QUYỀN NGAY CHÍNH TRÊN ĐẤT CHÚNG TA?