Home Cộng Đồng Tình trạng đông đúc tại các địa điểm thử nghiệm Covid-19 và các siêu thị Nam Úc trước giờ giới nghiêm