Home Chuyên Mục Úc trải qua một năm với đầy thử thách