Home Tin Chính Xe cảnh sát đã bị đập phá sau khi cố gắng ngăn cản 1 buổi tiệc ở Murray Bridge