Home Đời Sống 15 dự ngôn trong truyện tranh Nhật Bản, 12 điều đã ứng nghiệm