Home Đời Sống ‘Tuyết vĩnh cửu” trên dãy Alps tan chảy, ‘điểm đóng băng’ đạt mức cao mới