Home Tin Chính Các trường hợp SA coronavirus tăng lên hai, nâng tổng số của tiểu bang lên tới 446