Home Tin Chính Coronavirus có thể tấn công trẻ, nhân viên y tế cấp cao cảnh báo