Home Tin Chính Facebook thổi bùng tức giận khi dám đe dọa cả một quốc gia