Home Tin Chính Flight Centre đóng cửa 100 cửa hàng trên khắp nước Úc do nỗi sợ coronavirus tác động lớn đến hoạt động kinh doanh