Home Chuyên Mục Hồ Hoài Anh bị kỷ luật cảnh cáo sau vụ việc ở Tây Ban Nha