Home Tin Chính Hóa đơn tiền nước tại Nam Úc sẽ giảm trung bình 200 đô la theo gói cứu trợ của chính phủ tiểu bang