Home Đời Sống Loài cá sống thọ gần một thế kỷ, mang thai ít nhất 5 năm?