Home Tin Chính Nam Úc có thể tiêu diệt được coronavirus mới trong vòng một tháng