Home Tin Chính Kết quả xét nghiệm Coronavirus có trong 60 phút được lên kế hoạch cho Nam Úc