Home Tin Chính Cư dân Whyalla Nam Úc bị phạt 13.000 đô la vì vi phạm các hạn chế coronavirus của tiểu bang