Home Tin Chính Coronavirus tồn tại bao lâu trên bề mặt nhựa, thép không gỉ, đồng và bìa cứng…?