Home Tin Chính Cảnh sát sẽ đến tận nhà kiểm tra để đảm bảo những người tự cách ly tuân thủ nghiêm ngặt