Home Tin Chính Nam Úc đã ghi nhận mức tăng đột biến trong một ngày với 100 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus: tăng 33 trường hợp chỉ sau 24 giờ