Home Tin Chính Nữ hoàng Elizabeth hủy bỏ lễ kỷ niệm sinh nhật của mình trong bối cảnh COVID-19