Home Tin Chính Phụ huynh có thể bị phạt 1.000 đô la vì không cho con đi học khi các quy tắc đi học bắt buộc được đưa ra