Home Tin Chính Rundle Place sẽ được bán cho tập đoàn đầu tư Sydney Fortius Funds Management với giá $ 215 triệu