Home Tin Chính Spurrier cảnh báo một trong những ca nhiễm COVID mới của SA có thể là lây nhiễm cộng đồng