Home Tin Chính SA ghi nhận hai trường hợp coronavirus mới, nâng tổng số của tiểu bang lên tới 455