Home Tin Chính Thông báo người thắng giải xe Hyundai HCT 2019 -The 2019 Tet Festival Car Giveaway winner