Home Tin Chính Các trường SA phải đóng cửa sớm một tuần để đối phó với đại dịch coronavirus