Home Tin Chính 500,000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh cho kết quả trong 15 phút, chỉ cần thử một giọt máu sẽ đến nước Úc vào tuần tới.