Home Cộng Đồng THỦ HIẾN ANDREWS CÔNG BỐ ÔNG SẼ KHÔNG DẠY BẢO BẮC KINH CŨNG CHẲNG CHỊU TUÂN LỆNH LIÊN BANG