Home Tin Chính TRUNG QUỐC CHẤP NHẬN HY SINH 800 TRIỆU NGƯỜI !