Home Tin Chính Một bệnh nhân coronavirus tại WA đã đến buổi hòa nhạc có khoảng 1500 người tham dự