Home Đời Sống Vượt qua 200.000 ứng viên, cô gái 17 tuổi này sẽ là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa