Home Tin Chính Nạn nhân của coronavirus: Malcolm Todd nói lời tạm biệt với vợ qua Skype tại RAH