Home Tin Chính Các chuyên gia y tế vừa cho biết coronavirus không lây lan dễ dàng qua các bề mặt như chúng ta đã nghĩ